แบรนด์ >> ณฟินน์
ณฟินน์
ชื่อแบรนด์ : ณฟินน์
บริษัท : บริษัท ณฟินน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 541/138 การเคหะ ถนนลำพูน หนองหอย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทร : 094-0455062, 0-2461-2171-3
เบอร์โทรสาร : 0-24612170
แบรนด์ภายใต้บริษัท