-
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : ร้านจ๊ะเทศ ฮาลาลฟู้ด
ที่อยู่ เลขที่ 52/6 หมู่ 7 เกาะลิบง กันตัง ตรัง 92110
เบอร์โทร : 084 - 9674437
เบอร์โทรสาร : -
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100G8650010860
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015