แบรนด์ >> เอโร่
เอโร่
ชื่อแบรนด์ : เอโร่
บริษัท : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 1468 ถนนพัฒนาการ พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เบอร์โทร : 02-0678999
เบอร์โทรสาร : 02-0679069
ไข่นกกระทาต้มสุก
กอท.ฮล. 26H5600010760
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2020
ไข่นกกระทาต้มสุก
กอท.ฮล. 26H5600010760
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2021
ถั่วเขียว
กอท.ฮล. 52F2690010759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
ถั่วเขียวเลาะเปลือก
กอท.ฮล. 52F2690020759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
ถั่วดำ
กอท.ฮล. 52F2690030759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
ถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 52F2690040759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
ถั่วเหลืองซีก
กอท.ฮล. 52F2690050759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
ถั่วแดงหลวง
กอท.ฮล. 52F2690060759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
ถั่วลิสงเลาะเปลือก
กอท.ฮล. 52F2690070759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
ถั่งลิสง
กอท.ฮล. 52F2690080759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
งาขาว
กอท.ฮล. 52F2690090759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
งาดำ
กอท.ฮล. 52F2690100759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
ข้าวเหนียวดำ
กอท.ฮล. 52F2690110759
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
น้ำตาลทราย
กอท.ฮล. 52F2690120762
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
พริกขี้หนูป่น
กอท.ฮล. 52F2690130762
รับรองฮาลาลถึง 23/07/2021
น่องไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486002 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
น่องไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486002 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
เนื้อติ่งอกไก่ลอกหนังแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486003 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
เนื้อติ่งอกไก่ลอกหนังแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486003 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
ไก่หั่นชิ้นแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486004 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ไก่หั่นชิ้นแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486004 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
เนื้ออกไก่เส้นแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486005 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
เนื้ออกไก่เส้นแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486005 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
เนื้ออกไก่ตัดชิ้นแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486006 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
เนื้ออกไก่ตัดชิ้นแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486006 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
หนังไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486007 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
หนังไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486007 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
บั้นท้ายไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486008 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
บั้นท้ายไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486008 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
เนื้อน่องไก่ตัดชิ้นแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486009 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
เนื้อน่องไก่ตัดชิ้นแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486009 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
เนื้อไก่บดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486010 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
เนื้อไก่บดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486010 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
อกไก่เนื้อล้วนแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486011 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
อกไก่เนื้อล้วนแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486011 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
อกไก่เนื้อล้วนลอกหนังแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486012 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
อกไก่เนื้อล้วนลอกหนังแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486012 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
สันในไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486013 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
สันในไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486013 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2021
สะโพกไก่ติดกระดูกแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20H486014 0361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: