-
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ เลขที่ 46 หมู่ 4 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทร : 035-322555 ต่อ 7330
เบอร์โทรสาร : -
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100G8350011060
รับรองฮาลาลถึง 11/10/2018
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100G8350011060
รับรองฮาลาลถึง 11/10/2020