แบรนด์ >> ซีพี
ซีพี
ชื่อแบรนด์ : ซีพี
บริษัท : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
ไข่ไก่ต้มยางมะตูม
กอท.ฮล. 266770480559
รับรองฮาลาลถึง 11/04/2020
ไข่ไก่ต้มยางมะตูม
กอท.ฮล. 266770480559
รับรองฮาลาลถึง 11/04/2021
ไข่ไก่ต้มสุก
กอท.ฮล. 266770270550
รับรองฮาลาลถึง 11/04/2020
ไข่ไก่ต้มสุก
กอท.ฮล. 266770270550
รับรองฮาลาลถึง 11/04/2021
ไข่ลวก
กอท.ฮล. 266770470457
รับรองฮาลาลถึง 11/04/2020
ไข่ลวก
กอท.ฮล. 266770470457
รับรองฮาลาลถึง 11/04/2021