แบรนด์ >> AMEEN HALAL FOOD
AMEEN HALAL FOOD
ชื่อแบรนด์ : AMEEN HALAL FOOD
บริษัท : AMEEN HALAL FOOD
ที่อยู่ เลขที่ 56/77 หมู่ 3 ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา 82000
เบอร์โทร : 084-5415353
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ร้านอาหารฮาลาล
กอท.ฮล. 100D8350010358
รับรองฮาลาลถึง 06/08/2020
ร้านอาหารฮาลาล
กอท.ฮล. 100D8350010358
รับรองฮาลาลถึง 10/06/2021