แบรนด์ >> AROY-D
AROY-D
ชื่อแบรนด์ : AROY-D
บริษัท : บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 155/1 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 10570
เบอร์โทร : 085-4811106, 0-2315-4171-6
เบอร์โทรสาร : 0-2315-4169
พริกแกงต้มยำ
กอท.ฮล. 766221620349
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
พริกแกงต้มยำ
กอท.ฮล. 766221620349
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
พริกแกงต้มยำ
กอท.ฮล. 766221620349
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2022
พริกแกงมัสมั่น
กอท.ฮล. 766221630349
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
พริกแกงมัสมั่น
กอท.ฮล. 766221630349
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
พริกแกงมัสมั่น
กอท.ฮล. 766221630349
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2022
น้ำพริกเผา
กอท.ฮล. 766222400952
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำพริกเผา
กอท.ฮล. 766222400952
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น้ำพริกเผา
กอท.ฮล. 766222400952
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2022
น้ำพริกเผาไทยแท้ สูตรต้นตำรับ
กอท.ฮล. 766222410952
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำพริกเผาไทยแท้ สูตรต้นตำรับ
กอท.ฮล. 766222410952
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น้ำพริกเผาไทยแท้ สูตรต้นตำรับ
กอท.ฮล. 766222410952
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2022
เนื้อมะพร้าวแช่แข็ง   (เส้นฝอย)
กอท.ฮล. 516222830956
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เนื้อมะพร้าวแช่แข็ง   (เส้นฝอย)
กอท.ฮล. 516222830956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เนื้อมะพร้าวแช่แข็ง   (ชิ้นเล็ก)
กอท.ฮล. 516222840956
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เนื้อมะพร้าวแช่แข็ง   (ชิ้นเล็ก)
กอท.ฮล. 516222840956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น้ำแกงเขียวหวานพร้อมปรุง
กอท.ฮล. 766223620958
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำแกงเขียวหวานพร้อมปรุง
กอท.ฮล. 766223620958
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น้ำแกงเขียวหวานพร้อมปรุง
กอท.ฮล. 766223620958
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2022
น้ำแกงแดงพร้อมปรุง
กอท.ฮล. 766223630958
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำแกงแดงพร้อมปรุง
กอท.ฮล. 766223630958
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น้ำแกงแดงพร้อมปรุง
กอท.ฮล. 766223630958
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2022
น้ำแกงมัสมั่นพร้อมปรุง
กอท.ฮล. 766223640958
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำแกงมัสมั่นพร้อมปรุง
กอท.ฮล. 766223640958
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น้ำแกงมัสมั่นพร้อมปรุง
กอท.ฮล. 766223640958
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2022
พริกแกงพะแนง
กอท.ฮล. 766224020959
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
พริกแกงพะแนง
กอท.ฮล. 766224020959
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
พริกแกงพะแนง
กอท.ฮล. 766224020959
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2022
พริกแกงกะหรี่
กอท.ฮล. 766223960959
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
พริกแกงกะหรี่
กอท.ฮล. 766223960959
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
พริกแกงกะหรี่
กอท.ฮล. 766223960959
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2022
กะทิสำเร็จรูป
กอท.ฮล. 536224470960
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
กะทิสำเร็จรูป
กอท.ฮล. 536224470960
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2022
กะทิสำหรับทำอาหาร
กอท.ฮล. 536224480960
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
กะทิสำหรับทำอาหาร
กอท.ฮล. 536224480960
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2022
กะทิสำหรับขนมหวาน
กอท.ฮล. 536224490960
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
กะทิสำหรับขนมหวาน
กอท.ฮล. 536224490960
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2022
กะทิสำเร็จรูป
กอท.ฮล. 536224530960
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
กะทิสำเร็จรูป
กอท.ฮล. 536224530960
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2022
ขนุนอ่อนในน้ำเกลือบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 516220490945
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: