แบรนด์ >> พร้าวหอม
พร้าวหอม
ชื่อแบรนด์ : พร้าวหอม
บริษัท : บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่ 11/13 หมู่ 3 บ้านบ่อ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทร : 032-354065-6
เบอร์โทรสาร : 032-354064
แบรนด์ภายใต้บริษัท
กะทิ 100%
กอท.ฮล. 530154590360
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021