แบรนด์ >> ครัวบังกาก
ครัวบังกาก
ชื่อแบรนด์ : ครัวบังกาก
บริษัท : ร้านครัวบังกาก
ที่อยู่ 1231 หมู่ 3 กำแพง ละงู สตูล 91110
เบอร์โทร : 085 - 0812292
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100H8180010661
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2019
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100H8180010661
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2021
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100D3630010657
รับรองฮาลาลถึง 03/07/2016