แบรนด์ >> โรงแรม บี.พี. แกรนด์ทาวเวอร์
โรงแรม บี.พี. แกรนด์ทาวเวอร์
ชื่อแบรนด์ : โรงแรม บี.พี. แกรนด์ทาวเวอร์
บริษัท : โรงแรม บี.พี. แกรนด์ทาวเวอร์
ที่อยู่ 74 ถนนเสน่หานุสรณ์ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
เบอร์โทร : 0805234777
เบอร์โทรสาร : 074-239767
แบรนด์ภายใต้บริษัท