แบรนด์ >> โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช
โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช
ชื่อแบรนด์ : โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลช
บริษัท : บริษัท ยะลาแกรนด์พาเลช (1966) จำกัด
ที่อยู่ 82-84 ถนนเฉลิมชัย สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000
เบอร์โทร : 073-215711-2
เบอร์โทรสาร : 073-216020
แบรนด์ภายใต้บริษัท