-
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : บริษัท โรงแรมเซาท์เทิร์น วิว จำกัด
ที่อยู่ 399 หมู่ 4 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 94000
เบอร์โทร : 073-319248-54
เบอร์โทรสาร : 073-319255
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100A6720010449
รับรองฮาลาลถึง 24/03/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100A6720010449
รับรองฮาลาลถึง 24/03/2021