-
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : ร้านผัดไท-ห่อไข่ สตูล
ที่อยู่ เลขที่ - หมู่ 1 ควนโดน ควนโดน สตูล 91160
เบอร์โทร : 063 - 6028023
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100H5010010361
รับรองฮาลาลถึง 02/03/2019
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100H5010010361
รับรองฮาลาลถึง 02/03/2019
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100H5010010361
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021