แบรนด์ >> พี เอส โพลทรี่
พี  เอส  โพลทรี่
ชื่อแบรนด์ : พี เอส โพลทรี่
บริษัท : บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จำกัด
ที่อยู่ 126 หมู่ 3 หนองไม้แดง เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000
เบอร์โทร : 033-002929
แบรนด์ภายใต้บริษัท