แบรนด์ >> ธารทิพย์
ธารทิพย์
ชื่อแบรนด์ : ธารทิพย์
บริษัท : บริษัท น้ำปลาเจ้าพระยา อุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่ น. 413/30 ถนนฝั่งสถานีรถไฟปากน้ำโพ ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร : 081-5969742, 056-276550-3
เบอร์โทรสาร : 056-276560
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 71B4500021052
รับรองฮาลาลถึง 20/02/2020
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 71B4500021052
รับรองฮาลาลถึง 20/02/2021