แบรนด์ >> บจก.อาเคเดีย ฟูดส์
บจก.อาเคเดีย  ฟูดส์
ชื่อแบรนด์ : บจก.อาเคเดีย ฟูดส์
บริษัท : บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด
ที่อยู่ 33/6 หมู่ 1 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
แบรนด์ภายใต้บริษัท
พริกเผา ซอส
กอท.ฮล. 76C1381340362
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2020
ไคยีน
กอท.ฮล. 75C1380030355
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
ไคยีน
กอท.ฮล. 75C1380030355
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2020
กลิ่นควัน
กอท.ฮล. 99C1380040355
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: