99
ชื่อแบรนด์ : 99
บริษัท : บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ นูดเดิ้ล จำกัด
ที่อยู่ 144 หมู่ที่ 10 ป่าแดง เมืองแพร่ แพร่ 54000
เบอร์โทร : 086-4297271
เบอร์โทรสาร : 054-060066
แบรนด์ภายใต้บริษัท
เส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง
กอท.ฮล. 72C5500010456
รับรองฮาลาลถึง 22/04/2021
เส้นก๋วยจั๊บอบแห้ง
กอท.ฮล. 72C5500020456
รับรองฮาลาลถึง 22/04/2021