แบรนด์ >> พันธุ์ล้าน
พันธุ์ล้าน
ชื่อแบรนด์ : พันธุ์ล้าน
บริษัท : บริษัท พันธุ์ล้านนา จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 205/18-19 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร : 0-2313-3456, 089-8973137
เบอร์โทรสาร : 0-2313-3789
แบรนด์ภายใต้บริษัท