แบรนด์ >> ปรุง
ปรุง
ชื่อแบรนด์ : ปรุง
บริษัท : บริษัท วันไทยฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่ 38/10 ถนนมาเจริญ หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เบอร์โทร : 02-4203326
เบอร์โทรสาร : 02-4203324-5
เครื่องดื่มนมมะพร้าวสำเร็จรูปชนิดผง
กอท.ฮล. 60D7010290162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
เครื่องดื่มนมมะพร้าวสำเร็จรูปชนิดผง
กอท.ฮล. 60D7010290162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2021
นมมะพร้าวผง (ผลิตภัณฑ์สำหรับราดหน้าอาหาร)
กอท.ฮล. 60D7010320162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
นมมะพร้าวผง (ผลิตภัณฑ์สำหรับราดหน้าอาหาร)
กอท.ฮล. 60D7010320162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2021
กะทิผงสำเร็จรูปเจ
กอท.ฮล. 53D7010330162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
กะทิผงสำเร็จรูปเจ
กอท.ฮล. 53D7010330162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2021
เครื่องดื่มนมมะพร้าวสำเร็จรูปชนิดผง (สูตรดั้งเดิม)
กอท.ฮล. 60D7010370162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
เครื่องดื่มนมมะพร้าวสำเร็จรูปชนิดผง (สูตรดั้งเดิม)
กอท.ฮล. 60D7010370162
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2021
กะทิผง
กอท.ฮล. 53D7010050159
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2019
กะทิผง
กอท.ฮล. 53D7010050159
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
กะทิผง
กอท.ฮล. 53D7010050159
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2021