-
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
ที่อยู่ เลขที่ 38/2 ถนนเลียบวารี กระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เบอร์โทร : 0-2988 4100 ext. 159
เบอร์โทรสาร : 02-543 2089
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ครัวฮาลาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (สำหรับผู้ป่วย)
กอท.ฮล. 100B7850010154
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
ครัวฮาลาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (สำหรับผู้ป่วย)
กอท.ฮล. 100B7850010154
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ครัวฮาลาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (สำหรับผู้ป่วย)
กอท.ฮล. 100B7850010154
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ครัวฮาลาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (สำหรับผู้ป่วย)
กอท.ฮล. 100B7850010154
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2021