แบรนด์ >> โมจิจุฬา
โมจิจุฬา
ชื่อแบรนด์ : โมจิจุฬา
บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมณัฐชา 2000
ที่อยู่ 199/9 หมู่ 2 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร : 090-9746955, 056-32443
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ขนมโมจิ  ไส้เผือก
กอท.ฮล. 83A7690061149
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
ขนมโมจิ  ไส้เผือก
กอท.ฮล. 83A7690061149
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
ขนมโมจิ  ไส้งาดำ
กอท.ฮล. 83A7690071149
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
ขนมโมจิ  ไส้งาดำ
กอท.ฮล. 83A7690071149
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
ขนมโมจิ  ไส้ช็อคโกแลต
กอท.ฮล. 83A7690081149
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
ขนมโมจิ  ไส้ช็อคโกแลต
กอท.ฮล. 83A7690081149
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
โมจิ ไส้ทุเรียนกวน
กอท.ฮล. 83A7690550859
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ขนมโมจิ  ไส้รวมรส
กอท.ฮล. 83A7690101149
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
ขนมโมจิ  ไส้รวมรส
กอท.ฮล. 83A7690101149
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
ขนมไดฟูกุ ไส้ถั่วแดง
กอท.ฮล. 83A7690180257
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
ขนมไดฟูกุ ไส้ถั่วแดง
กอท.ฮล. 83A7690180257
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
ขนมโมจิ พายไต้หวัน
กอท.ฮล. 83A7690230257
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
ขนมโมจิ พายไต้หวัน
กอท.ฮล. 83A7690230257
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: