แบรนด์ >> ทิปโก้
ทิปโก้
ชื่อแบรนด์ : ทิปโก้
บริษัท : บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
ที่อยู่ 90/1 หมู่ 7 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทร : 087-449-8533, 035-723-386 ต่อ 3606
เบอร์โทรสาร : 035-723-422
น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% จากน้ำมะเขือเทศ น้ำขึ้นฉ่าย น้ำแครอท จากน้ำแครอทเข้มข้นและน้ำผลไม้เข้มข้น (น้ำส้ม น้ำแพชชั่นฟรุต น้ำสับปะรด)
กอท.ฮล. 91A7092841261
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
น้ำแอปเปิ้ล 100 % จากน้ำแอปเปิ้ลเข้มข้น
กอท.ฮล. 91A7090131249
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
น้ำส้ม 100 % จากส้มออร่า ส้มสายน้ำผึ้ง ส้มฟรีมองต์ ส้มสีทอง
กอท.ฮล. 91A7090191249
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
น้ำผัก 65% ผสม น้ำผลไม้ 35% ( น้ำแครอท น้ำบีทรูท น้ำขึ้นฉ่าย น้ำมะเขือเทศ น้ำส้ม น้ำแพชชั่นฟรุต น้ำสับปะรด )
กอท.ฮล. 91A7090291249
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
น้ำแครอทม่วง 50% ผสม น้ำผลไม้ 50% (น้ำแครอทม่วง น้ำองุ่นแดง น้ำแอปเปิ้ล)
กอท.ฮล. 91A7090301249
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
น้ำผักผสมน้ำผลไม้รวม 100% ( น้ำบร๊อกโคลี่ น้ำมะเขือเทศ น้ำกีวี น้ำองุ่น น้ำแอปเปิ้ล น้ำส้ม น้ำสับปะรด ) ผสมชาเขียว
กอท.ฮล. 91A7090311249
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
น้ำมะเขือเทศ 100%
กอท.ฮล. 91A7090331249
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
น้ำมะเขือเทศ ผสมน้ำแอปเปิ้ล 100%
กอท.ฮล. 91A7091091150
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
น้ำผัก ผสมน้ำผลไม้รวม 100% สูตรไฮ ไฟเบอร์
กอท.ฮล. 91A7091550852
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
น้ำผัก ผสมน้ำผลไม้รวม 100% สูตรไฮ ไฟเบอร์
กอท.ฮล. 91A7091550852
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2021
น้ำมะเขือเทศ 2 สายพันธุ์ ผสมคอลลาเจนรวม 100%
กอท.ฮล. 91A709238 0858
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
น้ำมะเขือเทศ 2 สายพันธุ์ ผสมคอลลาเจนรวม 100%
กอท.ฮล. 91A709238 0858
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2021
น้ำผลไม้ผสมน้ำผักรวม 40% จากน้ำผลไม้เข้มข้น (น้ำส้ม น้ำสับปะรด น้ำองุ่นแดง น้ำแอปเปิ้ล)และน้ำผักเข้มข้น (น้ำแครอทม่วง น้ำแครอท) สูตรแครอทม่วง
กอท.ฮล. 91A709245 0859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
น้ำผลไม้ผสมน้ำผักรวม 40% จากน้ำกีวี่และน้ำผลไม้เข้มข้น (น้ำส้ม น้ำแอปเปิ้ล น้ำสับปะรด น้ำองุ่นขาว)น้ำบร็อคโคลี่ และน้ำขึ้นฉ่าย สูตรบร็อคโคลี่
กอท.ฮล. 91A709246 0859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2020
น้ำผลไม้ผสมน้ำผักรวม 40% จากน้ำกีวี่และน้ำผลไม้เข้มข้น (น้ำส้ม น้ำแอปเปิ้ล น้ำสับปะรด น้ำองุ่นขาว)น้ำบร็อคโคลี่ และน้ำขึ้นฉ่าย สูตรบร็อคโคลี่
กอท.ฮล. 91A709246 0859
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2021
น้ำสับปะรด 100%
กอท.ฮล. 91A7090141249
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
น้ำฝรั่ง 100%
กอท.ฮล. 91A7090151249
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
น้ำส้มเขียวหวาน 100 %
กอท.ฮล. 91A7090161249
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
น้ำส้มสีทอง
กอท.ฮล. 91A7090171249
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
น้ำส้มสายน้ำผึ้ง 100%
กอท.ฮล. 91A7090201249
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
น้ำส้มโชกุน 100 %
กอท.ฮล. 91A7090211249
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: