แบรนด์ >> ทิปโก้ สควีซ
ทิปโก้ สควีซ
ชื่อแบรนด์ : ทิปโก้ สควีซ
บริษัท : บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด
ที่อยู่ 90/1 หมู่ 7 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์โทร : 087-449-8533, 035-723-386 ต่อ 3606
เบอร์โทรสาร : 035-723-422
น้ำส้ม 40%
กอท.ฮล. 91A7091830854
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำมะพร้าว 100%
กอท.ฮล. 91A7092390858
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำมะพร้าว 100%
กอท.ฮล. 91A7092251257
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำลิ้นจี่ 100%
กอท.ฮล. 91A7092281257
รับรองฮาลาลถึง 05/12/2020
น้ำส้มเขียวหวาน 100%
กอท.ฮล. 91A7092210857
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำส้มเขียวหวาน 100%
กอท.ฮล. 91A7092210857
รับรองฮาลาลถึง 05/08/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: