แบรนด์ >> พัชรารัตน์
พัชรารัตน์
ชื่อแบรนด์ : พัชรารัตน์
บริษัท : บริษัท พัชรารัตน์ อินดัสตรี้ เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 84 ซอยชยางกูร 3 ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000
เบอร์โทร : 045-314507 , 094-9054488
เบอร์โทรสาร : 045-243595