แบรนด์ >> พนมรุ้ง/ข้าวรุ้งพลอย
พนมรุ้ง/ข้าวรุ้งพลอย
ชื่อแบรนด์ : พนมรุ้ง/ข้าวรุ้งพลอย
บริษัท : บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
ที่อยู่ 86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น10 ถนนกรุงธนบุรี บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทร : 036-679-781-4 #273
แบรนด์ภายใต้บริษัท