แบรนด์ >> พนมรุ้งกูร์เมต์
พนมรุ้งกูร์เมต์
ชื่อแบรนด์ : พนมรุ้งกูร์เมต์
บริษัท : บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
ที่อยู่ 86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น10 ถนนกรุงธนบุรี บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทร : 036-679-781-4 #273
แบรนด์ภายใต้บริษัท