แบรนด์ >> พนมรุ้ง
พนมรุ้ง
ชื่อแบรนด์ : พนมรุ้ง
บริษัท : บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
ที่อยู่ 86/1 อาคารไทยวีรวัฒน์ ชั้น10 ถนนกรุงธนบุรี บางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เบอร์โทร : 036-679-781-4 #273
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ข้าวสูตรพิเศษ
กอท.ฮล. 79A5480480557
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวสูตรพิเศษ
กอท.ฮล. 79A5480480557
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวกล้องหอม 100%
กอท.ฮล. 79A5480111048
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวหอมมะลิ 100%
กอท.ฮล. 79A5480021048
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวหอมมะลิท่อน 100%
กอท.ฮล. 79A5480401154
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวขาวหอมมะลิ  100%
กอท.ฮล. 79A5480131048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวหอมมะลิ 100%
กอท.ฮล. 79A5480530560
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวหอมคัดพิเศษ
กอท.ฮล. 79A5480240553
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวขาวชัยนาท  100%
กอท.ฮล. 79A5480071048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวขาวหอมมะลิ 100%
กอท.ฮล. 79A5480011048
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวขาว 35%
กอท.ฮล. 79A5480391154
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวญี่ปุ่น
กอท.ฮล. 79A5480101048
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวสามกษัตริย์
กอท.ฮล. 79A5480520560
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวขาวหอมมะลิ  100%
กอท.ฮล. 79A5480230553
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวหอมมะลิ 100%
กอท.ฮล. 79A5480530560
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวหอมปทุมธานี 100%
กอท.ฮล. 79A5480041048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวสามกษัตริย์
กอท.ฮล. 79A5480520560
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวขาว  15%
กอท.ฮล. 79A5480270553
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวขาว 100%
กอท.ฮล. 79A5480081048
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวกล้องแดง 100%
กอท.ฮล. 79A5480121048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวขาวหอมมะลิ  100%
กอท.ฮล. 79A5480131048
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวหอมคัดพิเศษ
กอท.ฮล. 79A5480240553
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวขาวชัยนาท  100%
กอท.ฮล. 79A5480071048
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวกล้องหอม 100%
กอท.ฮล. 79A5480111048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวหอมมะลิ 100%
กอท.ฮล. 79A5480021048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวหอมมะลิท่อน 100%
กอท.ฮล. 79A5480401154
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวขาวหอมมะลิ  100%
กอท.ฮล. 79A5480230553
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2019
ข้าวขาวหอมมะลิ 100%
กอท.ฮล. 79A5480011048
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
ข้าวหอม 100%
กอท.ฮล. 79A5480570562
รับรองฮาลาลถึง 29/05/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: