แบรนด์ >> ธารน้ำ
ธารน้ำ
ชื่อแบรนด์ : ธารน้ำ
บริษัท : บริษัท เมืองไทยฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่ 75/4 หมู่ 6 ซอยวัดพระเงิน ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี บางม่วง บางใหญ่ นนทบุรี 11140
เบอร์โทร : 081-829-3031, 0-2403-4656
เบอร์โทรสาร : 0-2403-4655
วุ้นเส้นสด
กอท.ฮล. 72A5370111058
รับรองฮาลาลถึง 18/09/2018
วุ้นเส้นสด
กอท.ฮล. 72A5370111058
รับรองฮาลาลถึง 18/09/2018
วุ้นเส้นสด
กอท.ฮล. 72A5370111058
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020