-
ชื่อแบรนด์ : -
บริษัท : โรงพยาบาลหาดใหญ่
ที่อยู่ 182 ถนนรัถการ หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 90110
เบอร์โทร : 080-0404558
เบอร์โทรสาร : 074-273100
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100C7280010756
รับรองฮาลาลถึง 02/06/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100C7280010756
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2021