แบรนด์ >> พรีมาฟูดส์
พรีมาฟูดส์
ชื่อแบรนด์ : พรีมาฟูดส์
บริษัท : บริษัท พรีมาฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด
ที่อยู่ 99 หมู่ 8 ซอยสุเหร่าแดง ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 11110
เบอร์โทร : 0-2979-3207, 086-3111002
เบอร์โทรสาร : 089-2004662
แบรนด์ภายใต้บริษัท
มายองเนส
กอท.ฮล. 73A3970061247
รับรองฮาลาลถึง 13/12/2019
พีเอฟ มายองเนส
กอท.ฮล. 73A3970031247
รับรองฮาลาลถึง 12/12/2018
พีเอฟ มายองเนส
กอท.ฮล. 73A3970031247
รับรองฮาลาลถึง 13/12/2019
สลัดครีม
กอท.ฮล. 73A3970021247
รับรองฮาลาลถึง 12/12/2018
สลัดครีม
กอท.ฮล. 73A3970021247
รับรองฮาลาลถึง 13/12/2019
เอสอี  มายองเนส
กอท.ฮล. 73A3970011247
รับรองฮาลาลถึง 12/12/2018
เอสอี  มายองเนส
กอท.ฮล. 73A3970011247
รับรองฮาลาลถึง 13/12/2019
มายองเนส
กอท.ฮล. 73A3970061247
รับรองฮาลาลถึง 12/12/2018