แบรนด์ >> นมโรงเรียน
นมโรงเรียน
ชื่อแบรนด์ : นมโรงเรียน
บริษัท : สหกรณ์โคนมชะอำ - ห้วยทราย จำกัด
ที่อยู่ 699/29 ถนนเพชรเกษม(ชะอำ-ปราณบุรี) ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 76120
เบอร์โทร : 081-4067693, 032-471956#14
เบอร์โทรสาร : 032-470143 # 18
แบรนด์ภายใต้บริษัท