แบรนด์ >> ธนทร
ธนทร
ชื่อแบรนด์ : ธนทร
บริษัท : บริษัท เทพประทานโอสถ จำกัด
ที่อยู่ 192 ซอยสาธุประดิษฐ์ 34 (พัฒนาการ 1) ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร : 0-2674-4947-8
เบอร์โทรสาร : 0-2211-9795
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ยาน้ำ (ยาแผนโบราณ)
กอท.ฮล. 10A9490040559
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ยาน้ำ (ยาแผนโบราณ)
กอท.ฮล. 10A9490040559
รับรองฮาลาลถึง 06/05/2020