แบรนด์ >> ธนทรกรีน
ธนทรกรีน
ชื่อแบรนด์ : ธนทรกรีน
บริษัท : บริษัท เทพประทานโอสถ จำกัด
ที่อยู่ 192 ซอยสาธุประดิษฐ์ 34 (พัฒนาการ 1) ถนนสาธุประดิษฐ์ บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร : 0-2674-4947-8
เบอร์โทรสาร : 0-2211-9795
แบรนด์ภายใต้บริษัท