แบรนด์ >> พัดโบก
พัดโบก
ชื่อแบรนด์ : พัดโบก
บริษัท : บริษัท ยูไนเต็ดฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 177, 205 ชั้น 9 ถนนราชวงศ์ จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชื่อแบรนด์ -
ชื่อแบรนด์ -
ชื่อแบรนด์ BC
ชื่อแบรนด์ E
ชื่อแบรนด์ FZP
ชื่อแบรนด์ O
ชื่อแบรนด์ P
ชื่อแบรนด์ PI
ชื่อแบรนด์ PNB
แป้งข้าวสาลี
กอท.ฮล. 772850040143
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2020
แป้งข้าวสาลี
กอท.ฮล. 772850040143
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021