แบรนด์ >> พญามังกร
พญามังกร
ชื่อแบรนด์ : พญามังกร
บริษัท : บริษัท วิรัชทุ่งสง ค้าข้าว จำกัด
ที่อยู่ 522 หมู่ 1 ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110
เบอร์โทร : 0-7542-3999, 0-9667-7357
เบอร์โทรสาร : 0-7541-2719