แบรนด์ >> พัชรโปรดักส์
พัชรโปรดักส์
ชื่อแบรนด์ : พัชรโปรดักส์
บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัชรโปรดักส์
ที่อยู่ 38/46 หมู่ 5 ซอยไร่ขิง 18 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 73210
แบรนด์ภายใต้บริษัท
MTR - 79N
กอท.ฮล. 99A1420010247
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
N - FOS
กอท.ฮล. 99A1420030547
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
NC - 70
กอท.ฮล. 99A1420040547
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
NC - 01
กอท.ฮล. 99A1420050547
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
KS - 02
กอท.ฮล. 99A1420060547
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
MTR - 79
กอท.ฮล. 99A1420070547
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
C-500
กอท.ฮล. 99A1420190261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2019
C-500
กอท.ฮล. 99A1420190261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
COSMO
กอท.ฮล. 99A1420200261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2019
COSMO
กอท.ฮล. 99A1420200261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
MTR-70
กอท.ฮล. 99A1420230261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2019
MTR-70
กอท.ฮล. 99A1420230261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
SM-30
กอท.ฮล. 99A1420240261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2019
SM-30
กอท.ฮล. 99A1420240261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
NON - PHOSPHATE MTR - 79
กอท.ฮล. 99A1420160260
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
MTR -  80 P
กอท.ฮล. 99A1420080547
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
MC-68
กอท.ฮล. 99A1420090456
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
MC- SP
กอท.ฮล. 99A1420110456
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
MC-100
กอท.ฮล. 99A1420100456
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
NOVA-S
กอท.ฮล. 99A1420120456
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
TCM-505
กอท.ฮล. 99A1420130259
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
CHIANO
กอท.ฮล. 99A1420140259
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
TCM-303
กอท.ฮล. 99A1420150259
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
N - FOS 10
กอท.ฮล. 99A1420170261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2019
N - FOS 10
กอท.ฮล. 99A1420170261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
TCM -101
กอท.ฮล. 99A1420180261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2019
TCM -101
กอท.ฮล. 99A1420180261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
TCM - 202
กอท.ฮล. 99A1420210261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2019
TCM - 202
กอท.ฮล. 99A1420210261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
TCM-404
กอท.ฮล. 99A1420220261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2019
TCM-404
กอท.ฮล. 99A1420220261
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021