แบรนด์ >> ธัญญนันท์
ธัญญนันท์
ชื่อแบรนด์ : ธัญญนันท์
บริษัท : บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร : 02-284-1218 #136
เบอร์โทรสาร : 02-294-0705