แบรนด์ >> ณิศรา
ณิศรา
ชื่อแบรนด์ : ณิศรา
บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณิศรานำเจริญ
ที่อยู่ 2 หมู่ 17 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ 36160
เบอร์โทร : 085-3002002
เบอร์โทรสาร : 044-859144
แบรนด์ภายใต้บริษัท
เส้นหมี่โคราช พร้อมน้ำปรุง (เส้นขาว, เหลือง, แดง)
กอท.ฮล. 72B8840161259
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เส้นหมี่โคราช  (ฉลากสีเหลือง)
กอท.ฮล. 72B8840020754
รับรองฮาลาลถึง 21/12/2018
เส้นหมี่โคราชพร้อมน้ำปรุง  (เส้นขาว)
กอท.ฮล. 72B8840030756
รับรองฮาลาลถึง 21/12/2018
น้ำปรุงเส้นหมี่
กอท.ฮล. 72B8840111258
รับรองฮาลาลถึง 21/12/2018
เส้นหมี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมข้าวสินเหล็ก
กอท.ฮล. 72B8840101258
รับรองฮาลาลถึง 21/12/2018
เส้นหมี่โคราช (เส้นขาว) ฉลากพื้นใส
กอท.ฮล. 72B8840121259
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เส้นหมี่โคราช (เส้นเขียว) ฉลากพื้นใส
กอท.ฮล. 72B8840131259
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เส้นหมี่โคราช (เส้นเหลือง) ฉลากพื้นใส
กอท.ฮล. 72B8840141259
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เส้นหมี่โคราช (เส้นแดง) ฉลากพื้นใส
กอท.ฮล. 72B8840151259
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015