แบรนด์ >> พราฟฟิค
พราฟฟิค
ชื่อแบรนด์ : พราฟฟิค
บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตสาหกรรมผลไม้ปราณบุรี
ที่อยู่ 179/1 หมู่ 11 หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 77120
เบอร์โทร : 032-621138-9
เบอร์โทรสาร : 032-621590
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ว่างหางจระเข้ในน้ำเชื่อมบรรจุถุง
กอท.ฮล. 53D6840011257
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2021
ว่างหางจระเข้ในน้ำเชื่อมบรรจุถุง
กอท.ฮล. 53D6840011257
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2019
ว่างหางจระเข้ในน้ำบรรจุถุง
กอท.ฮล. 53D6840021257
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2021
ว่างหางจระเข้ในน้ำบรรจุถุง
กอท.ฮล. 53D6840021257
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2019
ว่างหางจระเข้ในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 53D6840031257
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2021
ว่างหางจระเข้ในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง
กอท.ฮล. 53D6840031257
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2019
ว่างหางจระเข้ชนิดถุงปลอดเชื้อบรรจุอลูมิเนียมฟลอยด์
กอท.ฮล. 53D6840041257
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2021
ว่างหางจระเข้ชนิดถุงปลอดเชื้อบรรจุอลูมิเนียมฟลอยด์
กอท.ฮล. 53D6840041257
รับรองฮาลาลถึง 07/12/2019