แบรนด์ >> ธรรมรินทร์
ธรรมรินทร์
ชื่อแบรนด์ : ธรรมรินทร์
บริษัท : บริษัท โรงแรมธรรมรินทร์ จำกัด
ที่อยู่ 69/8 ถนนห้วยยอด ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000
เบอร์โทร : 0992128787
เบอร์โทรสาร : 075-223289
ขนมกลีบบัว
กอท.ฮล. 83B7510340959
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ขนมซ้อยิ้มไส้เค็ม
กอท.ฮล. 83B7510041055
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
เค้กวานิลลา
กอท.ฮล. 83B7510061056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
เค้กใบเตย
กอท.ฮล. 83B7510071056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
เค้กกาแฟ
กอท.ฮล. 83B7510081056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
เค้กส้ม
กอท.ฮล. 83B7510091056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
เค้กมะพร้าวอ่อน
กอท.ฮล. 83B7510101056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
คุกกี้แฟนซี
กอท.ฮล. 83B7510181056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
คุกกี้เม็ดมะม่วง
กอท.ฮล. 83B7510191056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
คุกกี้กาแฟ
กอท.ฮล. 83B7510201056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
คุกกี้โกโก้
กอท.ฮล. 83B7510211056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
คุกกี้ใบเตย
กอท.ฮล. 83B7510231056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
ขนมปังกรอบเนย
กอท.ฮล. 83B7510241056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
ขนมปังขาไก่งวงรสนม
กอท.ฮล. 83B7510271056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
คุกกี้ธัญพืช
กอท.ฮล. 83B7510310958
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
ขนมกลีบบัว
กอท.ฮล. 83B7510330958
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
เค้กสามรส
กอท.ฮล. 83B7510021054
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
ขนมเปี๊ยะไส้เผือก
กอท.ฮล. 83B7510031054
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
ขนมเปี๊ยะไส้ใบเตย
กอท.ฮล. 83B7510111056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
ขนมเปี๊ยะไส้งาดำ
กอท.ฮล. 83B7510131056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
คุกกี้เนยสด
กอท.ฮล. 83B7510221056
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
พายสับปะรด
กอท.ฮล. 83B7510320958
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100B7510011153
รับรองฮาลาลถึง 30/09/2019
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100B7510011153
รับรองฮาลาลถึง 30/09/2020
คุกกี้มะพร้าวแห้ง
กอท.ฮล. 83B7510340859
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020