แบรนด์ >> พัชญ์
พัชญ์
ชื่อแบรนด์ : พัชญ์
บริษัท : บริษัท สยามไพร - ซิต้า จำกัด
ที่อยู่ 20/36 ซอยรามคำแหง 172 มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทร : 036-230834
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ยาน้ำมันเหลืองสมุนไพร
กอท.ฮล. 12B7200041253
รับรองฮาลาลถึง 11/01/2019
ยาน้ำมันเหลืองสมุนไพร
กอท.ฮล. 12B7200041253
รับรองฮาลาลถึง 24/01/2020
ยาน้ำมันเหลืองสมุนไพร
กอท.ฮล. 12B7200041253
รับรองฮาลาลถึง 24/01/2021