แบรนด์ >> WORLD FOODS
WORLD FOODS
ชื่อแบรนด์ : WORLD FOODS
บริษัท : บริษัท สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 50 จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 02 - 6659333
เบอร์โทรสาร : 02 - 6659348
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชื่อแบรนด์ -
ซอสขิงตะไคร้แช่แข็ง
กอท.ฮล. 73B7870860157
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
ซอสขิงตะไคร้แช่แข็ง
กอท.ฮล. 73B7870860157
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
ซอสโหระพาแช่แข็ง
กอท.ฮล. 73B7870870157
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
ซอสโหระพาแช่แข็ง
กอท.ฮล. 73B7870870157
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
-
กอท.ฮล. 76B7870060154
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
-
กอท.ฮล. 76B7870070154
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
แยมคาราเมลมะพร้าว
กอท.ฮล. 52B7871060161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
แยมคาราเมลมะพร้าว
กอท.ฮล. 52B7871060161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
Thai Tom Yum Paste
กอท.ฮล. 76B7870120154
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
Thai Tom Yum Paste
กอท.ฮล. 76B7870120154
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
แยมกะทิมะม่วง
กอท.ฮล. 52B7871070161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
แยมกะทิมะม่วง
กอท.ฮล. 52B7871070161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
แยมกะทิสับปะรด
กอท.ฮล. 52B7871080161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
แยมกะทิสับปะรด
กอท.ฮล. 52B7871080161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
Garlic Paste
กอท.ฮล. 76B7871090161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
Garlic Paste
กอท.ฮล. 76B7871090161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
Thai Sweet Chilli Sauce Dipping / Stir-Fry Sauce
กอท.ฮล. 76B7870130154
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
Thai Sweet Chilli Sauce Dipping / Stir-Fry Sauce
กอท.ฮล. 76B7870130154
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
Lemongrass Paste
กอท.ฮล. 76B7871100161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
Lemongrass Paste
กอท.ฮล. 76B7871100161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
Ginger Paste
กอท.ฮล. 76B7871110161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
Ginger Paste
กอท.ฮล. 76B7871110161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
Thai Sweet Chilli with Kaffir Lime Dipping / Stir-Fry Sauce
กอท.ฮล. 76B7870150154
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
Thai Sweet Chilli with Kaffir Lime Dipping / Stir-Fry Sauce
กอท.ฮล. 76B7870150154
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
Galangal Paste
กอท.ฮล. 76B7871120161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
Galangal Paste
กอท.ฮล. 76B7871120161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
Burmese Tamarind Stir Fry Oil Free Sauce
กอท.ฮล. 76B7871130161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
Burmese Tamarind Stir Fry Oil Free Sauce
กอท.ฮล. 76B7871130161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
Thai Sweet Pineapple Chilli Dipping / Stir-Fry Sauce
กอท.ฮล. 76B7870160154
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
Thai Sweet Pineapple Chilli Dipping / Stir-Fry Sauce
กอท.ฮล. 76B7870160154
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
กอท.ฮล. 76B7871140161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
กอท.ฮล. 76B7871140161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
Sambal Oelek
กอท.ฮล. 76B7871150161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
Sambal Oelek
กอท.ฮล. 76B7871150161
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
สับปะรดกวน
กอท.ฮล. 76B7871160162
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
สับปะรดกวน
กอท.ฮล. 76B7871160162
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
Chinese Ginger Garlic Chilli Dipping / Stir-Fry Sauce
กอท.ฮล. 76B7870170154
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
Chinese Ginger Garlic Chilli Dipping / Stir-Fry Sauce
กอท.ฮล. 76B7870170154
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
Vietnamese Hot Chilli Garlic Dipping / Stir-Fry Sauce
กอท.ฮล. 76B7870180154
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2020
Vietnamese Hot Chilli Garlic Dipping / Stir-Fry Sauce
กอท.ฮล. 76B7870180154
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2022
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: