แบรนด์ >> ICE COOL
ICE COOL
ชื่อแบรนด์ : ICE COOL
บริษัท : บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ้ง จำกัด
ที่อยู่ 280 ถนนสิรินธร บางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
น้ำมะพร้าว 100% บรรจุขวด
กอท.ฮล. 913920881054
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020
น้ำมะพร้าว 100% บรรจุขวด
กอท.ฮล. 913920881054
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021
ข้าวโพดอ่อนในน้ำเกลือ
กอท.ฮล. 513920980856
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2020
ข้าวโพดอ่อนในน้ำเกลือ
กอท.ฮล. 513920980856
รับรองฮาลาลถึง 28/08/2021