แบรนด์ >> เอ็ม-150
เอ็ม-150
ชื่อแบรนด์ : เอ็ม-150
บริษัท : บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 348 ถนนรามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เบอร์โทร : 0-2351-1000
เบอร์โทรสาร : 0-2351-1125
เครื่องดื่ม เอ็ม-150 ผสมวิตามินเอ บี6 บี12 และสังกะสี
กอท.ฮล. 921350750861
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2019
เครื่องดื่ม เอ็ม-150 ผสมวิตามินเอ บี6 บี12 และสังกะสี
กอท.ฮล. 921350750861
รับรองฮาลาลถึง 05/01/2020
เครื่องดื่ม เอ็ม-150 ผสมวิตามินเอ บี6 บี12 และสังกะสี
กอท.ฮล. 921350750861
รับรองฮาลาลถึง 05/01/2021
เครื่องดื่มเอ็ม-150 ผสมบี 6 บี 12
กอท.ฮล. 921350130146
รับรองฮาลาลถึง 05/01/2020
เครื่องดื่มเอ็ม-150 ผสมบี 6 บี 12
กอท.ฮล. 921350130146
รับรองฮาลาลถึง 05/01/2021
เครื่องดื่ม เอ็ม-150
กอท.ฮล. 926730050855
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
เครื่องดื่มเอ็ม-150 สูตรผสมกระชายดำและน้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 926730090262
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
เครื่องดื่มเอ็ม-150 สูตรผสมกระชายดำและน้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 926730090262
รับรองฮาลาลถึง 28/03/2021
เครื่องดื่มเอ็ม-150 สูตรผสมกระชายดำ น้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 926730100262
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
เครื่องดื่มเอ็ม-150 สูตรผสมกระชายดำ น้ำผึ้ง
กอท.ฮล. 926730100262
รับรองฮาลาลถึง 28/03/2021
เครื่องดื่ม เอ็ม-150 ผสม บี6 บี12
กอท.ฮล. 926730120362
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
เครื่องดื่ม เอ็ม-150 ผสม บี6 บี12
กอท.ฮล. 926730120362
รับรองฮาลาลถึง 28/03/2021