แบรนด์ >> Thananan Chemical Co.,Ltd.
Thananan Chemical Co.,Ltd.
ชื่อแบรนด์ : Thananan Chemical Co.,Ltd.
บริษัท : บริษัท ธนนันท์ เคมีคอล จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 36/35 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร : 02-108-2830
เบอร์โทรสาร : 02-108-2832
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชื่อแบรนด์ -
Caramel Color CCL-001 - AIPU Food Industry / China
กอท.ฮล. INF
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Caramel CCL-053 - AIPU Food Industry / China
กอท.ฮล. 99E1880030958
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Dehydrate Cabbage - Shanghai Doolong International / China
กอท.ฮล. 99E1880050958
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Dehydrate Carrot - Shanghai Doolong International / China
กอท.ฮล. 99E1880060958
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Dehydrate Chive - Shanghai Doolong International / China
กอท.ฮล. 99E1880070958
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Monosodium Glutamate - Lotus Health Group Company / China
กอท.ฮล. 99E1880090958
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Sodium Diacetate - Jiangsu Kolod Food / China
กอท.ฮล. 99E1880110958
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Sodium Erythorbate - Zhengzhou Tuoyang / China
กอท.ฮล. 99E1880130958
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Zibozan ®Xantan Gum - Deosen Biochemical (Ordos) / China
กอท.ฮล. 99E1880140958
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Xanthan Gum / China
กอท.ฮล. 99E1880150958
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Benzoic Acid - Emerald Kalama Chemical / The Netherlands
กอท.ฮล. 99E1880160959
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Sucralose - Jiangsu Jubang / China
กอท.ฮล. 99E1880170959
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Caramel Color CCP - AIPU Food Industry / China
กอท.ฮล. 99E1880180959
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Caramel Color CDL-010 - AIPU Food Industry / China
กอท.ฮล. 99E1880190959
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Caramel Color CDP-001 - AIPU Food Industry / China
กอท.ฮล. 99E1880200959
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
I + G - Daesang Corporation / Korea
กอท.ฮล. 99E1880210959
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Nisin - Shandong Freda Biotechnology / China
กอท.ฮล. 99E1880230959
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Sodium Benzoate - Emerald Kalama Chemical / The Netherlands
กอท.ฮล. 99E1880260959
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Transglutarminase TG - Kinry Biotech (Jinan) / China
กอท.ฮล. 99E1880280959
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Wheat Guten - Manildra Group / Australia
กอท.ฮล. 99E1880290959
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Calcium Propionate ./Taiwan
กอท.ฮล. 99E1880300961
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Gelatin/ China
กอท.ฮล. 99E1880310961
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Lou Han Guo - Hunan Huacheng Biotech / China
กอท.ฮล. 99E1880320961
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Potassium Sorbate - Shandong Kunka Biotechnology / China
กอท.ฮล. 99E1880330961
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Sodium Cyclamate - Jinyao Ruida (Xuchang) / China
กอท.ฮล. 99E1880340961
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Sodium Benzoate - Wuhan Youji Industries / China
กอท.ฮล. 99E1880350961
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Sodium Nitrate - BASF SE, Inorganic Chemicals Europe / Germany
กอท.ฮล. 99E1880360961
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Sodium Propionate ./ Taiwan
กอท.ฮล. 99E1880370961
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Steviol Glycoside - Zhucheng Haotion Pharm / China
กอท.ฮล. 99E1880380961
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Sucralose - Anhui Jinhe Industrial / China
กอท.ฮล. 99E1880390961
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Wheat Gluten - Anhui Ante Food / China
กอท.ฮล. 99E1880400961
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
Alfalfa Powder / P.R. China
กอท.ฮล. 99E1880410163
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2021
Apple Powder / P.R. China
กอท.ฮล. 99E1880420163
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2021
Banana Powder / P.R. China
กอท.ฮล. 99E1880430163
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2021
Barley Grass Powder / P.R. China
กอท.ฮล. 99E1880440163
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2021
Beetroot Powder / P.R. China
กอท.ฮล. 99E1880450163
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2021
Blackcurrant Powder / P.R. China
กอท.ฮล. 99E1880460163
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2021
Blueberry Powder / P.R. China
กอท.ฮล. 99E1880470163
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2021
Broccoli Powder / P.R. China
กอท.ฮล. 99E1880480163
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2021
Carrot Powder / P.R. China
กอท.ฮล. 99E1880490163
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: