แบรนด์ >> โรงพยาบาลสุไหงปาดี
  โรงพยาบาลสุไหงปาดี
ชื่อแบรนด์ : โรงพยาบาลสุไหงปาดี
บริษัท : โรงพยาบาลสุไหงปาดี
ที่อยู่ ถนนจารุเสถียร ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
เบอร์โทร : 073-651167 ต่อ 119
เบอร์โทรสาร : 073-651463
แบรนด์ภายใต้บริษัท