แบรนด์ >> ร้านอาหารมุสลิมซ้อฝฝีย๊ะธารา กระบี่
ร้านอาหารมุสลิมซ้อฝฝีย๊ะธารา กระบี่
ชื่อแบรนด์ : ร้านอาหารมุสลิมซ้อฝฝีย๊ะธารา กระบี่
บริษัท : ร้านอาหารซ้อฝีย๊ะ ธารา
ที่อยู่ 87, 89, 91 ถนนคงคา ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 81000
เบอร์โทร : 081-8913402
แบรนด์ภายใต้บริษัท