แบรนด์ >> พัด
พัด
ชื่อแบรนด์ : พัด
บริษัท : บริษัท จูนำชัย (พริกไทย) จำกัด
ที่อยู่ 6, 8 ซอยท่าข้าม 4 แยก 6-4 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทร : 0-2415-6737
เบอร์โทรสาร : 0-2415-7111
แบรนด์ภายใต้บริษัท
พริกไทยป่น
กอท.ฮล. 75B3600020652
รับรองฮาลาลถึง 12/06/2020