แบรนด์ >> บ้านขนมลุง
บ้านขนมลุง
ชื่อแบรนด์ : บ้านขนมลุง
บริษัท : ร้านบ้านขนมลุง
ที่อยู่ 110 หมู่ 5 ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 93000
เบอร์โทร : 074-843988
แบรนด์ภายใต้บริษัท
พายเค้กไส้รวม
กอท.ฮล. 83B3420310956
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2020
พายเค้กไส้รวม
กอท.ฮล. 83B3420310956
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2021
เค้กฝอยทอง
กอท.ฮล. 83B3420320956
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2020
เค้กฝอยทอง
กอท.ฮล. 83B3420320956
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2021
เค้กผลไม้
กอท.ฮล. 83B3420330956
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2020
เค้กผลไม้
กอท.ฮล. 83B3420330956
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2021
เค้กลูกเกด
กอท.ฮล. 83B3420340956
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2020
เค้กลูกเกด
กอท.ฮล. 83B3420340956
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2021
เค้กวนิลา
กอท.ฮล. 83B3420380956
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2020
เค้กวนิลา
กอท.ฮล. 83B3420380956
รับรองฮาลาลถึง 09/08/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: