แบรนด์ >> ถังทอง
ถังทอง
ชื่อแบรนด์ : ถังทอง
บริษัท : บริษัท ศิริเรืองอำไพ จำกัด
ที่อยู่ 8 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220
เบอร์โทร : 053-484552
เบอร์โทรสาร : 053-484553
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ผงกะหรี่
กอท.ฮล. 75B3340090552
รับรองฮาลาลถึง 21/05/2020
ผงพะโล้
กอท.ฮล. 75B3340100552
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ผงกะหรี่
กอท.ฮล. 75B3340090552
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ผงพะโล้
กอท.ฮล. 75B3340100552
รับรองฮาลาลถึง 21/05/2020